Phụ lục

Phu House

Đã có 4 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 3.7

    3 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Trương Mỹ An

Đã đánh giá 3

Nhìn thiết kế ngôi nhà nhiều chỗ chẳng ăn nhập tí nào
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều!
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Azhome

Đã đánh giá 3

bth
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều!
Minh Tú

Đã đánh giá 5

Mộc mạc đáng yêu
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều! <3 <3
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Trương Mỹ An

Đã đánh giá 3

Nhìn thiết kế ngôi nhà nhiều chỗ chẳng ăn nhập tí nào
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều!
Azhome

Đã đánh giá 3

bth
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều!
Minh Tú

Đã đánh giá 5

Mộc mạc đáng yêu
Nguyễn Thành Nam
Mình cảm ơn đánh giá của bạn rất nhiều! <3 <3
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua