TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

13 lượt cảm ơn

# Truong Tran

10 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

5 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

1 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hòa Bình
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Kon Tum Coffe Newmoon đắkha kontum 1 1537718825
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 24-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng Nội thất Chung cư 4 1537720561
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 24-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort HP RESORT010
Nguyễn Minh Hải Kiến Trúc Sư 23-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Biệt Thự 3 tầng 10C1 Cuputra77
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Công Trình Công Cộng tại Hà Nội Karaoke A Tài 0 1553265685
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng Cải tạo chung cư China 0 1537719312
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Tĩnh Nhà phố Hà Tĩnh 0 1537720371
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Cao Bằng Căn Hộ 2 Sao 5 1533634788
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Shop LEN Shop 08
Nguyễn Ngọc Chinh Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Landmark_Quận 1 0 1550733248
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần