TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh M E M O R I E S 0 1558944515
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Xi Grand Court Apartment 0 1558944355
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh CuSam's Office  0 1558944284
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh VNG's Myanmar Office 0 1558944197
Trần Kiêm Nguyên Kiến Trúc Sư 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đắk Lắk QuyenMerry Coffee 9 1558944132
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Interior Design 004 _ Thao's Apartment  0 1558944081
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hồ Chí Minh Christmas Day 2 0 1 8 0 1558943757
Bùi Vũ Huỳnh Sang Người dùng 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Công Trình Công Cộng tại Hồ Chí Minh H A P P Y   V E S A K   D A Y  C E L E B R A T I O N S 0 1558942595
Đào Thanh Hải Kiến Trúc Sư 27-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Dự Án Của The CSP 0 1558930933
Văn Công Vương Kiến Trúc Sư 25-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Hàng tại Hồ Chí Minh June Noodles House 0 1558780464
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần