TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hồ Chí Minh Christmas Day 2 0 1 8 0 1558943757
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Lương Kim Phụng 0 1558688245
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Gia Lai Dự án của chủ nhà Hồ Đức Huy 0 1558688127
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Quảng Ngãi Dự án của chủ nhà Phan Ngọc Khai 0 1558687659
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 4 tầng tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Võ Anh Tú 0 1558687511
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Sóc Trăng Dự án Phủ Thờ 0 1558687403
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Ông Huệ Hoa 0 1558687319
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hải Phòng Dự án của chủ nhà Nguyễn Thị Hải Bình 0 1558687220
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Lâm Đồng Dự án của Chủ nhà Hoàng Minh Quang 0 1558687024
Vương Trung Hữu Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Bình Định Nhà Ở An Lão 13 1537172246
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần