TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Bắc Ninh Nhà ở gia đình Ngọc Quân 0 1551423226
Mã Vĩnh Nguyên Kiến Trúc Sư 19-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Bình Dương Nhà xưởng gia công cơ khí  0 1558302523
Trần Kim Nghĩa Kiến Trúc Sư 17-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hà Nội interior wc ,bedroom 0 1558082080
Trần Kim Nghĩa Kiến Trúc Sư 14-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hà Nội ecopark 0 1557796593
Trần Nhật Vỹ Kiến Trúc Sư 14-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 3 tầng tại Hồ Chí Minh H16.01 House 0 1555582682
Nttm.design Kiến Trúc Sư 06-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Đồng Nai NHÀ SINH HOẠT TUẦN ,NGHĨ DƯỠNG  0 1557156708
Hoàng Long Kiến Trúc Sư 01-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Nhà INDUSTRIAL AND SCANDINAVIAN09
Lê Thế Anh Kiến Trúc Sư 01-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
Garden Competion 0 1527043989
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 22-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Phú Thọ nhà ở việt trì 0 1555951373
Trần Nhật Vỹ Kiến Trúc Sư 22-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 3 tầng tại Hồ Chí Minh H16.01 House 2 1555559678
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần