7

TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

26 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

18 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

10 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

5 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

# Trần Thị Hạnh Nhân

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Diện Tích 6×13m Hiện Đại Cổ Nhuế
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Nhỏ 4 tầng tại Đà Nẵng Trees in House 0 1533281801
Từ Thành Nhân Kiến Trúc Sư 21-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hồ Chí Minh Thiết kế nhà phố hiện đại ở HCM 1 1537512344
Đặng Minh Quân Kiến Trúc Sư 21-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 5 tầng tại Đà Nẵng Căn hộ 0 1537510193
Nguyễn Hà Thắng Kiến Trúc Sư 19-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh M House 6 1537328780
Nguyễn Hà Thắng Kiến Trúc Sư 19-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hà Nội Kirin House 28 1537328373
Hà Xuân Anh Kiến Trúc Sư 18-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh Hoàng Hoa Thám St House 4 1537244892
Tô Anh Dũng Kiến Trúc Sư 16-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Vietcoco House54
Đặng Đức Hòa Kiến Trúc Sư 16-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh Lee&Tee House 2 1534832677
Phạm Nhân Thọ Kiến Trúc Sư 13-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh Small House 6 1536735771
Lý Anh Thi Kiến Trúc Sư 11-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Summer house32
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần