TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 3 tầng tại Bình Định BT 0 1552063680
Hoàng Văn Hiếu Kiến Trúc Sư 22-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hà Tĩnh livingroom master 0 1552447858
Lưu Văn Quốc Đạt Kiến Trúc Sư 22-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Quảng Nam HomeStay HoiAn 0 1552454524
Trần Thị Liên Kiến Trúc Sư 21-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Bắc Ninh Nhà ở gia đình Ngọc Quân 0 1551423226
Mã Vĩnh Nguyên Kiến Trúc Sư 19-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Bình Dương Nhà xưởng gia công cơ khí  0 1558302523
Trần Kim Nghĩa Kiến Trúc Sư 17-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hà Nội interior wc ,bedroom 0 1558082080
Trần Kim Nghĩa Kiến Trúc Sư 14-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hà Nội ecopark 0 1557796593
Trần Nhật Vỹ Kiến Trúc Sư 14-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 3 tầng tại Hồ Chí Minh H16.01 House 0 1555582682
Nttm.design Kiến Trúc Sư 06-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Đồng Nai NHÀ SINH HOẠT TUẦN ,NGHĨ DƯỠNG  0 1557156708
Hoàng Long Kiến Trúc Sư 01-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Nhà INDUSTRIAL AND SCANDINAVIAN09
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần