TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Nam Định Nhà ở dân dụng 4 1543656352
Nguyễn Lâm Kiến Trúc Sư 01-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 1 tầng tại Nghệ An Nhà ở 1 1551445185
Trần Thị Liên Kiến Trúc Sư 01-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Bắc Ninh Nhà ở gia đình Ngọc Quân 0 1551423226
Ngọc Lam Kiến Trúc Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
Thiết kế căn hộ Wilton 0 1530772068
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 7 tầng tại Quảng Ninh Khách sạn Quảng Ninh 0 1551327846
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Nam Định Nhà văn Hóa  0 1551328188
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 5 tầng tại Hà Nội Nhà trọ cho thuê 0 1551328089
Lê Thế Anh Kiến Trúc Sư 27-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
Garden Competion 0 1527043989
Nguyễn Xuân Mẫn Kiến Trúc Sư 27-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 6 tầng tại Hà Nội Diagonal Green 0 1551236443
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần