TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Đà Nẵng Q + House 0 1548391769
Anh Trương Kiến Trúc Sư 25-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Đà Nẵng DW+ House 0 1548391198
Nguyễn Thành Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hà Nội TD Home 0 1548347555
Lê Hoàng Ngật Nam Kiến Trúc Sư 23-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-noi-that-nha-nha-pho48
Nguyễn Xuân Trung Kiến Trúc Sư 22-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 1 tầng tại Phú Thọ Nhà Vườn 0 1548144554
Nguyễn Doãn Thế Kiến Trúc Sư 16-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 3 tầng tại Hồ Chí Minh TRƯỜNG MẦM NON - Q2 0 1547608552
Lương Xuân Huy Kiến Trúc Sư 11-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-nha-nha-que-quang-nam45
Nguyễn Việt Thắng Kiến Trúc Sư 11-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hải Phòng HUÂN HOUSE 0 1544014503
Nbd Architects Kiến Trúc Sư 10-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-nha-duy-house175
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần