TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Nguyễn Thanh Hai

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Ngọc Chinh

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Nhân Tài

0 lượt cảm ơn

# Mậu Minh Vĩ

0 lượt cảm ơn

# Truong Tran

0 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

0 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

0 lượt cảm ơn

# Kts Anh Trần

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Thanh Hưng

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư 901 Ip2 (hh2) 360 Giải Phóng.
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Quảng Ngãi Quy hoạch khu đô thị VSIP Quảng Ngãi 0 1551851711
Nguyễn Tuân Kiến Trúc Sư 03-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Lào Cai Nội thất nhà ở 0 1550591123
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 29-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Lâm Đồng Dự án của Chủ nhà Hoàng Minh Quang 0 1558687024
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 29-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Sóc Trăng Dự án Phủ Thờ 0 1558687403
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Lương Kim Phụng 0 1558688245
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Gia Lai Dự án của chủ nhà Hồ Đức Huy 0 1558688127
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà tại Quảng Ngãi Dự án của chủ nhà Phan Ngọc Khai 0 1558687659
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà 4 tầng tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Võ Anh Tú 0 1558687511
Phạm Thanh Truyền Kiến Trúc Sư 24-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà tại Hồ Chí Minh Dự án của chủ nhà Ông Huệ Hoa 0 1558687319
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần