TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Thiết kế nội thất căn hộ An Bình 0 1537929211
Phạm Thái Hùng Kiến Trúc Sư 04-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Căn hộ Park 9 Park Hill Time City - Ha Noi 2 1538014299
Nguyễn Hữu Lộc Kiến Trúc Sư 02-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế chung cư tại Hồ Chí Minh CĂN HỘ PHỨC HỢP S6-1 0 1538967748
Trần Ngọc Trọng Kiến Trúc Sư 01-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng CĂN HỘ CAO CẤP  0 1549030700
Nguyễn Văn Thắng Kiến Trúc Sư 01-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội A Chiến Phúc Thọ 2 1539048551
Kts.ks Võ Văn An Kiến Trúc Sư 29-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Căn hô anh Kiệt 0 1548761458
Đặng Phi Hùng Kiến Trúc Sư 29-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Phòng mẫu Goldmark city 0 1548751365
Đào Tiến Hoàng Kiến Trúc Sư 28-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội M3 apartment 0 1548666912
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 28-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh CĂN HỘ TRẺ TRUNG TẠI CC SEASON MỖ LAO 0 1548664066
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội căn hộ CC cổ nhuế 0 1548595599
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần