TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Chung cư 0 1553653803
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội royal city 0 1550069618
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng Căn hộ Mini Đà nẵng 2 1538648376
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Cải tạo nội thất căn hộ Vincom Bà Triệu 0 1533634635
Nguyễn Trường Thiên Kiến Trúc Sư 25-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Nội Thất Vinhomes Golden River 0 1553504912
Hoàng Long Kiến Trúc Sư 25-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh APARTMENT MINI 3 1535342833
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 24-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng Nội thất Chung cư 4 1537720561
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Đà Nẵng Cải tạo chung cư China 0 1537719312
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Cao Bằng Căn Hộ 2 Sao 5 1533634788
Nguyễn Ngọc Chinh Kiến Trúc Sư 22-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Landmark_Quận 1 0 1550733248
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần