TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội thất nhà phố Him Lam 0 1537428215
Trần Thị Liên Kiến Trúc Sư 17-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Bắc Ninh THIET KE NHA PHO 3 TANG THEO PHONG CACH HIEN DAI 0 1558084620
Phạm Đình Quyết Kiến Trúc Sư 17-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Bắc Ninh BNH-House 0 1554086865
Phan Minh Chien Kiến Trúc Sư 15-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Bình Dương Nhà phố Binh Dương 0 1552466659
Datio Nguyen Kiến Trúc Sư 13-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Bình Dương Nhà Phố 0 1557711315
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 12-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng Nhà Phố Núi thành, Đà Nẵng 0 1537718581
Văn Công Vương Kiến Trúc Sư 10-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Nhà Mặt Phố Bird Nest House - Design154
Phan Minh Chien Kiến Trúc Sư 07-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh  Cải tạo nhà phố phong cách tân cổ điển 0 1552464673
Bão Nhiệt Đới Kiến Trúc Sư 03-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Hoang 0 1556888112
Cong Color Kiến Trúc Sư 24-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh nhà phố Q2 0 1552441319
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần