TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh nhà phố Q2 0 1552441319
Lê Minh Đức Kiến Trúc Sư 24-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố Đại Kim house510
Lê Quốc Việt Kiến Trúc Sư 20-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng nhà ở 0 1555744904
Hồng Hạnh Kiến Trúc Sư 19-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng Nhà phố Đường Đào Trí 0 1555637064
Trần Đức Tâm Kiến Trúc Sư 15-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh NHÀ PHỐ ANH DẦN 0 1555053707
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 15-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng Thiết kế nhà phố khu hòa xuân đà nẵng 0 1555241106
Đặng Công Thọ Kiến Trúc Sư 14-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng N house 0 1555265735
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 14-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng Nhà phố 0 1555248877
Trần Đức Tâm Kiến Trúc Sư 09-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 5 tầng tại Lạng Sơn nhà phố 0 1554779687
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 05-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 6 tầng tại Bắc Ninh nhà ở và showroom bán hàng 0 1554485827
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần