TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng Nhà phố  0 1550485570
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hồ Chí Minh HV_HOUSE 0 1531379906
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hà Nội Nhà phố cải tạo 1 1532863000
Lưu Thanh Hải Kiến Trúc Sư 17-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội Nội Thất Nhà Phố 6 1542419826
Nguyễn Quốc Thái Kiến Trúc Sư 16-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Ninh Bình Biệt thự gia đình 0 1550328840
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 15-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố NHÀ VƯỜN-MR VIỆT44
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 15-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Nhà Mặt Phố NHÀ PHỐ- MR CƯỜNG111
Trần Trung Kiến Trúc Sư 14-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng The Balcony in House 0 1550158201
Vũ Việt Anh Kiến Trúc Sư 14-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Thanh Hóa Trường Mầm non Sakuza - Nhà ở gia đình 1 1550147265
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần