TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Nguyễn Thanh Hai

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Ngọc Chinh

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Nhân Tài

0 lượt cảm ơn

# Mậu Minh Vĩ

0 lượt cảm ơn

# Truong Tran

0 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

0 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

0 lượt cảm ơn

# Kts Anh Trần

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Thanh Hưng

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư 901 Ip2 (hh2) 360 Giải Phóng.
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hồ Chí Minh Ms. Hà house 0 1561457024
T. Khởi Kiến Trúc Sư 07-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Nhà Phố - Nguyễn Hồng Đào 0 1562465714
Trần Cường Kiến Trúc Sư 06-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Hồ Chí Minh NHÀ Ở GIA ĐÌNH CẢI TẠO  3 1562145854
Nguyễn Mạnh Nhuận Kiến Trúc Sư 03-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 5 tầng tại Bắc Ninh Công trình cải tạo nhà phố 2019 0 1562140783
Nguyễn Mạnh Nhuận Kiến Trúc Sư 02-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Bắc Ninh Công trình nhà ở gia đình 2016 0 1562069024
Trần Việt Hoàng Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hà Nội THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 0 1559804455
Nguyễn Quý Trung Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hưng Yên THIẾT KẾ NHÀ Ở DÂN DỤNG  0 1561081479
Vương Ngọc Chánh Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đồng Nai BH-House 0 1561515249
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 25-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Ms. Mai house 0 1561457754
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 25-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Mr. Hoàng house 0 1561457304
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần