TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh VA072018 - Tòa nhà 402 Lê Văn Lương 0 1554137154
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh KHAM'house interior 0 1554269425
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Bình Định QN Homestay 0 1554268321
Truong Tran Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Quảng Nam Thiết kế Nhà hàng Hội An- 43 Trần Cao Vân- Hội An 0 1554198029
Nguyễn Huyền Trang Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hà Nội Nhà 3 tầng 0 1554188596
Bùi Minh Chí Kiến Trúc Sư 01-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Point Center 0 1550808355
Phạm Đình Quyết Kiến Trúc Sư 01-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Bắc Ninh BNH-House 0 1554086865
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 29-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Nghệ An S-HOUSE 0 1551327942
Nguyễn Văn Vĩnh Kiến Trúc Sư 29-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Bắc Ninh Nhà Phố 0 1553825118
Đinh Ngọc Long Kiến Trúc Sư 28-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hà Nội Nhà phố 0 1553787969
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần