TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Nguyễn Ngọc Chinh

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Nhân Tài

0 lượt cảm ơn

# Mậu Minh Vĩ

0 lượt cảm ơn

# Truong Tran

0 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

0 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

0 lượt cảm ơn

# Kts Anh Trần

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Thanh Hưng

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Noddy
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Bắc Ninh Công trình nhà ở gia đình 2016 0 1562147554
Nguyễn Mạnh Nhuận Kiến Trúc Sư 03-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 5 tầng tại Bắc Ninh Công trình cải tạo nhà phố 2019 0 1562140783
Nguyễn Mạnh Nhuận Kiến Trúc Sư 02-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Bắc Ninh Công trình nhà ở gia đình 2016 0 1562069024
Kts Tran Kiến Trúc Sư 01-07-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ  0 1561974762
Phan Hoàng Đăng Thiều Kiến Trúc Sư 27-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng D_HOUSE 4 1536309026
Kts Tran Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hà Nội THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 0 1559804455
Nguyễn Quý Trung Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hưng Yên THIẾT KẾ NHÀ Ở DÂN DỤNG  0 1561081479
Vương Ngọc Chánh Kiến Trúc Sư 26-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đồng Nai BH-House 0 1561515249
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 25-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Ms. Mai house 0 1561457754
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 25-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Mr. Hoàng house 0 1561457304
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần