TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng N house 0 1555265735
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 14-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng Nhà phố 0 1555248877
Trần Đức Tâm Kiến Trúc Sư 09-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 5 tầng tại Lạng Sơn nhà phố 0 1554779687
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 05-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 6 tầng tại Bắc Ninh nhà ở và showroom bán hàng 0 1554485827
Vũ Bắc Kiến Trúc Sư 04-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh VA072018 - Tòa nhà 402 Lê Văn Lương 0 1554137154
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh KHAM'house interior 0 1554269425
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Bình Định QN Homestay 0 1554268321
Truong Tran Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Quảng Nam Thiết kế Nhà hàng Hội An- 43 Trần Cao Vân- Hội An 0 1554198029
Nguyễn Huyền Trang Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hà Nội Nhà 3 tầng 0 1554188596
Bùi Minh Chí Kiến Trúc Sư 01-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Point Center 0 1550808355
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần