TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

13 lượt cảm ơn

# Truong Tran

10 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

5 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

1 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hòa Bình
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hải Phòng Nội thất nhà phố  0 1552087948
Nguyễn Doãn Thế Kiến Trúc Sư 08-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Bình Dương NHÀ PHỐ 2 TẦNG MẶT TIỀN 5M 0 1547607810
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 07-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Phú Thọ nhà ở việt trì 0 1550070012
Hà Trần Kiến Trúc Sư 06-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Nam Định Nhà phố 0 1551888738
Tùng Anh Kiến Trúc Sư 05-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 7 tầng tại Hải Phòng Nhà ở kết hợp văn phòng 0 1551785799
Nguyễn Văn Quý Kiến Trúc Sư 05-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng NHÀ PHỐ 01. 0 1551777500
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 04-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội nhà lô đầm trấu 0 1549989576
Ngọc Lam Kiến Trúc Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
Thiết kế căn hộ Wilton 0 1530772068
Hoàng Thanh Tùng Kiến Trúc Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Quảng Ninh Nhà trên đồi 0 1551349780
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Nghệ An S-HOUSE 0 1551327942
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần