TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hồ Chí Minh P_HOUSE 0 1548401567
Kts.ks Võ Văn An Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Bình Dương Nhà anh Bình  0 1548343597
Lại Trọng Mạnh Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 5 tầng tại Hồ Chí Minh Nhà phố 0 1548322360
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng B - House 2018 0 1548313048
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng Loc House Interior 0 1548312549
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng T House 2018 0 1550304998
Anh Trương Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng D+ House 0 1548305977
Anh Trương Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng T+ House 0 1548305739
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 23-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Đà Nẵng Nhà Phố 0 1548240977
Nguyễn Doãn Thế Kiến Trúc Sư 23-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hồ Chí Minh NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI 0 1547607193
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần