TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng B - House 2018 0 1548313048
Đàm Mạnh Linh Kiến Trúc Sư 22-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội Nội Thất Nhà Liền Kề Văn Phú 0 1550814671
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 21-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng Hoa Minh House 2018 0 1550713512
Lục Minh Đức Kiến Trúc Sư 19-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Nhà Mặt Phố 6 tầng Trà My apartment26
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 2 tầng tại Đà Nẵng Nhà phố  0 1550485570
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hồ Chí Minh HV_HOUSE 0 1531379906
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hà Nội Nhà phố cải tạo 1 1532863000
Lưu Thanh Hải Kiến Trúc Sư 17-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội Nội Thất Nhà Phố 6 1542419826
Nguyễn Quốc Thái Kiến Trúc Sư 16-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Ninh Bình Biệt thự gia đình 0 1550328840
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần