TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Nhà Nguyễn Thành Ý  3 1548760727
Từ Phan Thảo Nguyên Kiến Trúc Sư 29-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-nha-mat-pho-nhamr-vi53
Phạm Ngọc Tùng Kiến Trúc Sư 28-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-nha-mat-pho-biet-thu-pho-hai-phong56
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội Nội thất nhà phố 0 1548597407
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Lạng Sơn Nhà phố Lạng Sơn 0 1548596911
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 4 tầng tại Hà Nội Nhà ở gia đình chú Châu 0 1548596673
Kts.ks Võ Văn An Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-noi-that-nha-mat-pho-nha-anh-kiet70
Kts.ks Võ Văn An Kiến Trúc Sư 26-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh Nhà anh Quốc  0 1548494269
Công Lê Kiến Trúc Sư 25-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh 264K_HOUSE 0 1548402114
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần