TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Biệt Thự tại Cần Thơ Villa An Bình 1 1555483203
Nttm.design Kiến Trúc Sư 29-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự tại Hồ Chí Minh BTV - NTTM DESIGN 0 1553826333
Trần Nhật Vỹ Kiến Trúc Sư 27-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự tại Bạc Liêu the GUV House 0 1553699635
Tống Văn Tuân Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Biệt Thự tại Hà Nội Biệt thự hiện đại 0 1553607453
Lê Bá Hùng Kiến Trúc Sư 25-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Biệt Thự tại Hồ Chí Minh D- Villa 0 1553487103
Vũ Trường Giang Kiến Trúc Sư 21-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự 3 tầng tại Hải Phòng Biệt thự anh đương 0 1553163761
Đinh Trọng Huy Kiến Trúc Sư 21-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Biệt Thự tại Nam Định NỘI THẤT BIỆT THỰ NAM ĐỊNH 21 1553158777
Vũ Công Đoàn Kiến Trúc Sư 21-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự 3 tầng tại Hà Nội Biệt Thự Phố 0 1553137921
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 21-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự 4 tầng tại Hồ Chí Minh HVD_VILLA 0 1531358655
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần