TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Truong Tran

11 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Lê Thanh Ty

5 lượt cảm ơn

# Lê Thế Anh

3 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

2 lượt cảm ơn

# Đoàn Mạnh Hải

2 lượt cảm ơn

# Nguyen Duc Cuong

1 lượt cảm ơn

# Vũ Phú Hùng

1 lượt cảm ơn

# Chu Minh Công

1 lượt cảm ơn

# Phạm Thị Dung

1 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Diện Tích 6×13m Hiện Đại Cổ Nhuế
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Văn phòng Công ty FDI 0 1547610211
Nguyễn Kiên Kiến Trúc Sư 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Nội thất quận Ủy Đống Đa 0 1547543752
Nguyễn Kiên Kiến Trúc Sư 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Văn phòng công ty Thái Sơn 0 1547537898
Quản Trọng Hùng Kiến Trúc Sư 14-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Đà Nẵng Thiết kế văn phòng True Money Đà Nẵng 1 1530873183
Vũ Hoàng Việt Kiến Trúc Sư 05-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Văn Phòng AI Office - Director Room05
Phạm Thái Dũng Kiến Trúc Sư 03-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Nội thất văn phòng Eximland 0 1546538430
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần