TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Văn Phòng vp công ty luật gia minh-kiểm toán việt nam62
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 12-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội investip vietnam 0 1549990197
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 09-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-noi-that-van-phong-sna-office76
Nguyễn Văn Thắng Kiến Trúc Sư 30-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Đà Nẵng Văn phòng Licogi 10 7 1538962545
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 28-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh VĂN PHÒNG NEWSPACE 0 1548664335
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Hà Nội Toà nhà văn phòng Cty 12 tầng 0 1548588721
Kts.ks Võ Văn An Kiến Trúc Sư 27-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Bình Dương Văn phòng Tekcom - Tân Uyên 0 1548565255
Công Lê Kiến Trúc Sư 25-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh ASIA TRADE TOWER 0 1548399472
Anh Trương Kiến Trúc Sư 24-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Đà Nẵng Nary Wedding 0 1548308034
Thanh Phu Kiến Trúc Sư 23-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Văn Phòng XLE  5 1544349948
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần