TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất văn phòng Phương Nam 5 1537427780
Phạm Nhân Thọ Kiến Trúc Sư 12-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Gamma's office 5 1536735500
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 06-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất Co-working SL 0 1536208788
Chính Trực Kiến Trúc Sư 05-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Unipro 6 1536129870
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Đà Nẵng Workshop Văn Phòng hiện đại 5 1535683255
Đoàn Tú Kiến Trúc Sư 29-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Tecotec Canteen Interior 0 1535514983
Phan Thanh Dương Kiến Trúc Sư 27-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh VĂN PHÒNG ĐIỆN ẢNH RUBY MEDIA 3 1533643096
Dương Tùng Kiến Trúc Sư 27-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Office complex 0 1535351559
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần