TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Unipro 6 1536129870
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Đà Nẵng Workshop Văn Phòng hiện đại 5 1535683255
Đoàn Tú Kiến Trúc Sư 29-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Tecotec Canteen Interior 0 1535514983
Phan Thanh Dương Kiến Trúc Sư 27-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh VĂN PHÒNG ĐIỆN ẢNH RUBY MEDIA 3 1533643096
Dương Tùng Kiến Trúc Sư 27-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Office complex 0 1535351559
Võ Quang Thi Kiến Trúc Sư 26-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Thừa Thiên Huế Symbiosis 0 1534232276
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 23-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hưng Yên Văn phòng cty Phát Lộc 7 1535061900
Minh Trần Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng NEW YORK SOUL VIETNAMWORK OFFICE11
Đỗ Văn Hải Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Showroom HANOI FORD 3 1532498687
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần