TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Thừa Thiên Huế Symbiosis 0 1534232276
Trần Anh Dũng Kiến Trúc Sư 23-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hưng Yên Văn phòng cty Phát Lộc 7 1535061900
Nguyễn Đoàn Sĩ Người dùng 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Bocasay office34
Lê Bá Hùng Người dùng 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Hanet Office 0 1534175089
An Việt Dũng Kiến Trúc Sư 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Hà Nội Wake Space Up! Urban Eco-Balcony 10 1533277120
Phạm Xuân Nghĩa Kiến Trúc Sư 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội AI&T Office Renovation 7 1534489563
Hoàng Phương Kiến Trúc Sư 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội MSB-  training center 6 1533622864
Phan Hoàng Trọng Kiến Trúc Sư 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Trung tâm nhiệt đới Việt Nga29
Trần Đức Toàn Người dùng 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Nội thất văn phòng NIC Group - Hà Nội 3 1531983551
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần