TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

0 lượt cảm ơn

# Truong Tran

0 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

0 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

0 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hoa Sữa 5-525
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Bui Vien Office / Nhat Viet JSC01
Bùi Quang Tiến Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Nghệ An VIET My Office 1 1533528770
Vương Đạo Hoàng Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Growing Green Office89
Nguyễn Đoàn Sĩ Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Bocasay office34
Lê Bá Hùng Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Hanet Office 0 1534175089
An Việt Dũng Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Hà Nội Wake Space Up! Urban Eco-Balcony 10 1533277120
Phạm Xuân Nghĩa Kiến Trúc Sư 23-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội AI&T Office Renovation 7 1534489563
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần