TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hòa Bình
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Bocasay office34
Lê Bá Hùng Người dùng 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Hanet Office 0 1534175089
Phạm Xuân Nghĩa Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội AI&T Office Renovation 7 1534489563
An Việt Dũng Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng tại Hà Nội Wake Space Up! Urban Eco-Balcony 10 1533277120
Phan Hoàng Trọng Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Văn Phòng Trung tâm nhiệt đới Việt Nga29
Hoàng Phương Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội MSB-  training center 6 1533622864
Trần Đức Toàn Người dùng 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Nội thất văn phòng NIC Group - Hà Nội 3 1531983551
Nguyễn Huy Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hồ Chí Minh Thiết kệ nội thất văn phòng F&B Concepts 6 1534734219
Quản Trọng Hùng Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Thiết kế văn phòng game Tofu Hà Nội 2 1530873333
Vũ Hoàng Việt Kiến Trúc Sư 18-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Văn Phòng tại Hà Nội Insight Studio Office 0 1532313917
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần