TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Mr.GO Coffee and Milk Tea  0 1555511658
Văn Công Vương Kiến Trúc Sư 15-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bà Rịa - Vũng Tàu Vung Tau Coffee 0 1557891004
Trần Thị Hương Kiến Trúc Sư 11-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bà Rịa - Vũng Tàu Hera Palace 0 1557543206
Văn Công Vương Kiến Trúc Sư 10-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bà Rịa - Vũng Tàu Macchiato Legend 0 1557502883
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 04-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất cafe PR1812 5 1542869277
Đinh Trọng Huy Kiến Trúc Sư 26-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh CÀ PHÊ CỘNG BÙI VIỆN 0 1556181362
Phan Minh Chien Kiến Trúc Sư 25-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Vintage coffee 0 1552465288
Lê Minh Đức Kiến Trúc Sư 23-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Nghệ An The coffeein  1 1552539992
Đinh Trọng Huy Kiến Trúc Sư 22-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội LA MEMORIA CAFE 0 1555488536
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 19-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh MIA Tea&Coffee 0 1554269244
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần