TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Trần Bá Bình Kiến Trúc Sư 04-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam Thiết kế quán cafe tại Hội An 0 1536034107
Ngô Tuấn Linh Kiến Trúc Sư 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Coffee restaurant design 0 1535696195
Đoàn Hiếu Người dùng 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Anni Coffee 0 1535686594
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 30-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nam CAFFE IN - VĨNH TRỤ - HÀ NAM 0 1533620836
Trần Ngọc Anh Kiến Trúc Sư 30-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THIẾT KẾ QUÁN CAFE- VINHOMES CENTRAL PARK 7 1534151708
An Việt Dũng Kiến Trúc Sư 28-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Hà Nội KOI Cafe 2 1533270465
Quản Trọng Hùng Kiến Trúc Sư 24-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Thái Nguyên Thiết kế nội thất quán cafe Thái Nguyên 3 1530871466
Lê Ngọc Trâm Người dùng 23-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam PUB HỘI AN 7 1534929602
Lê Ngọc Trâm Người dùng 23-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại An Giang Long Xuyen Coffee 3 1534990399
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần