TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe ICM COFFEE MUZIK.19
Tô Hữu Dũng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe 85 COFFEE HOUSE34
Lê Hưng Trọng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe 6 Degrees 112
Trần Ngọc Anh Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Bình THIẾT KẾ VINCOM QUẢNG BÌNH - TEA COFFEE 0 1534150171
Lê Hậu Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Bình Thuận The Fox Coffee 4 1534305756
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe Vape Shop & Coffee Shisha34
Võ Hoàng Cát Tiên Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam Nội Thất Cafe De Paris 8 1534215850
Lương Kim Hùng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh DỰ ÁN THIẾT KẾ THI CÔNG SNOB COFFEE 7 1534490235
Phan Hoàng Trọng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Kon Tum Sành Coffee 1 1534911764
Lê Hưng Trọng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe Joto Teahouse 201
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần