TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Nghệ An Gong Cha Vinh-Số 1 Lê Hồng Phong, Tp. Vinh 0 1549944969
Nguyễn Gia Minh Kiến Trúc Sư 15-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe Chuỗi cà phê Foglian coffee14
Tùng Anh Kiến Trúc Sư 05-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Phòng Quán cafe  0 1551785245
Đức Hạnh Arc Kiến Trúc Sư 04-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội NY CAFE 0 1551684481
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 03-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Phòng pub degm 0 1549989035
Đức Hạnh Arc Kiến Trúc Sư 02-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội QUÁN CAFE WITH YOU 0 1551518972
Nguyen Van Dong Kỹ Sư 28-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Quảng Ninh Quán bar - Quảng Ninh 0 1551328480
Tô Hữu Dũng Kiến Trúc Sư 26-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Hồ Chí Minh  43 FACTORY COFFEE ROASTER 0 1551171795
Kts.jos Trọng Quyết Kiến Trúc Sư 26-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-cafe-tra-sua-s11
Vũ Phú Hùng Kiến Trúc Sư 22-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đà Nẵng SkyPark-Tổ hợp Nhà Hàng - Coffee - Shop - Lounge 0 1549945778
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần