TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Dự án quán cafe 0 1545623198
Vương Xuân Hải Kiến Trúc Sư 22-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội CAFE 0 1545466147
Thanh Phu Kiến Trúc Sư 20-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đắk Nông Vy lattte Cafe 8 1544350274
Phan Hoàng Đăng Thiều Kiến Trúc Sư 10-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Đà Nẵng TH_COFFE HOUSE 0 1536028471
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 01-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 7 1538453226
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 26-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Ty Phuoc Coffee 0 1538451939
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 26-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội thất FAT APE - Restaurant 6 1538451551
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 23-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất cafe PR1812 5 1542869277
Phạm Minh Quang Kiến Trúc Sư 16-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Kon Tum Coffe Newmoon đắkha kontum 1 1537718825
Bùi Ngọc Tuấn Kiến Trúc Sư 16-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Sơn La Cà Phê Khánh Quỳnh 0 1537504164
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần