TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Nguyễn Ngọc Chinh Kiến Trúc Sư 21-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Karoke VIP 0 1550735375
Nguyễn Tuân Kiến Trúc Sư 19-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Lào Cai The View Coffee 0 1550591972
Kỳ Duy Khánh Kiến Trúc Sư 11-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Tiệm bánh & cà phê Fresh Garden 0 1549904422
Nguyễn Quốc An Kiến Trúc Sư 11-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Lâm Đồng HẰNG ĐÀ LẠT 2 1549858396
Nguyễn Nhỏ Người dùng 04-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh The Long Coffee 0 1536819038
Lê Kiên Kiến Trúc Sư 28-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh KARAOKE-CAFE 0 1548663170
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần