TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Bà Rịa - Vũng Tàu Cafe Blue Sea Vũng Tàu 0 1544350116
Nguyễn Tiến Dũng Kiến Trúc Sư 16-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Kims Coffee 4 1544197615
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Phòng HECHA - HẢI PHÒNG 0 1539920946
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THIẾT KẾ NỘI THẤT MILK-TEA SHOP (PR1824) 3 1540891822
Hồ Minh Nhân Kiến Trúc Sư 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bình Định CAFE QUY NHƠN 0 1547534322
Hồ Minh Nhân Kiến Trúc Sư 15-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Đồng Tháp Cafe Sa đéc 0 1547533863
Nguyễn Mạnh Thắng Kiến Trúc Sư 11-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TWIST-ALCOHOL-COFFEE 4 1543989318
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 11-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh BT Book coffee 0 1544200708
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 11-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đồng Nai Thiết Kế Nội Thất Milk-Tea Shop Pr1810 0 1547176059
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 10-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất Teashop 8 1536290902
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần