TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam NHỎ CAFE 1 1536204413
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 13-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TOCOTOCO TRƯƠNG ĐỊNH 0 1537501472
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 12-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Ninh Bình COFFEE OFFICE - TP NINH BÌNH 4 1536119143
Lê Đức Kiến Trúc Sư 10-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Phòng NỘI THẤT NHÀ PHỐ 0 1536839500
Arch Ngọc Kiến Trúc Sư 30-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TRÀ SỮA RONCHA 1 1539848647
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 27-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TOCOTOCO THƯỜNG TÍN 0 1539663900
Nguyễn Qúy Nhân Kiến Trúc Sư 18-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Đồng Tháp Cafe Phượng 1 1537423243
Nguyễn Phan Trung Kiến Trúc Sư 14-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bình Định MILANO COFFEE 2018 9 1535086512
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 13-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đà Nẵng THIẾT KẾ QUÁN CAFE OCHA HOUSE ĐÀ NẴNG 18 1535697610
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 11-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đà Nẵng Hurom Juice Cafe 10 1535698056
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần