TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh BEN COFFEE 3 1535686770
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 09-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe PACO COFFEE - HD29
Lê Duy Văn Kiến Trúc Sư 08-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Quán Cafe Đô Nghĩa 1 1537254309
Vũ Tuấn Anh Kiến Trúc Sư 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Lotus Cafe 3 1536562138
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội NHÀ HÀNG MONACO (Coffee & Restaurant) 7 1534558474
Lê Ngọc Trâm Kiến Trúc Sư 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh KARAOKE ROOM - ART DECO STYLE 3 1534988665
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 03-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Dương ONE Coffee House - TP Hải Dương 0 1534933690
Lê Duy Văn Kiến Trúc Sư 02-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Giang Cafe 4 1537254679
Vũ Đức Hoàng Kiến Trúc Sư 30-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Thái Nguyên Tan Coffee 4 1535433700
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 28-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội RoyalTea - Hà Nội 0 1533284449
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần