TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội MỘC THẢO VIÊN - BAR - COFFEE - CIGAR 2 1544062274
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 07-01-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội GIẢNG COFFEE 0 1544062465
Hoàng Đức Thành Kiến Trúc Sư 29-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-noi-that-cafe-cafe-nho86
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 27-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội MONACO LINH ĐÀM - COFFEE & RESTAURAND 0 1544062028
Cao Xuân Tình Kiến Trúc Sư 25-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-noi-that-cafe-quan-tra-sua-leo-tea510
Bùi Bảo Vị Kiến Trúc Sư 24-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bình Dương Saigon Land coffee - Dĩ An Bình DƯơng 0 1545636200
Bùi Bảo Vị Kiến Trúc Sư 24-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Dự án quán cafe 0 1545623198
Vương Xuân Hải Kiến Trúc Sư 22-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội CAFE 0 1545466147
Thanh Phu Kiến Trúc Sư 20-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đắk Nông Vy lattte Cafe 8 1544350274
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 01-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Bekker Coffee 7 1538453226
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần