TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Ty Phuoc Coffee 0 1538451939
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 26-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội thất FAT APE - Restaurant 6 1538451551
Trần Thị Hạnh Nhân Nhà Thiết Kế Nội Thất 23-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Thiết kế nội - ngoại thất cafe PR1812 5 1542869277
Bùi Ngọc Tuấn Kiến Trúc Sư 16-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Sơn La Cà Phê Khánh Quỳnh 0 1537504164
Phạm Duy Phong Người dùng 13-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam NHỎ CAFE 1 1536204413
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 13-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TOCOTOCO TRƯƠNG ĐỊNH 0 1537501472
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 12-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Ninh Bình COFFEE OFFICE - TP NINH BÌNH 4 1536119143
Lê Đức Kiến Trúc Sư 10-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Phòng NỘI THẤT NHÀ PHỐ 0 1536839500
Arch Ngọc Kiến Trúc Sư 30-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TRÀ SỮA RONCHA 1 1539848647
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 27-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội TOCOTOCO THƯỜNG TÍN 0 1539663900
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần