TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe DAILY COFFE08
Bùi Ngọc Tuấn Kiến Trúc Sư 21-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Sơn La Karaoke  3 1537510088
Phạm Trâm Kiến Trúc Sư 13-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THE BROWN COFFEE - WHITE&WOOD 7 1531124457
Lương Kim Hùng Kiến Trúc Sư 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THI CÔNG METRO 9 COFFEE 2 1534491134
Nguyễn Quốc Anh Kiến Trúc Sư 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Cafe Mint Cupcake Giang Vo75
Đỗ Quốc Hiệp Kiến Trúc Sư 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Mê Linh Cafe 7 1534749392
Nguyễn Mạnh Dũng Kiến Trúc Sư 07-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Happy Coffee - 10 Pho Tay Tra - Hoang Mai - Ha Noi 7 1534127128
Trần Bá Bình Kiến Trúc Sư 04-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Quảng Nam Thiết kế quán cafe tại Hội An 0 1536034107
Ngô Tuấn Linh Kiến Trúc Sư 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Coffee restaurant design 0 1535696195
Đoàn Hiếu Kiến Trúc Sư 31-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Anni Coffee 0 1535686594
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần