TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Đồng Tháp Cafe Phượng 1 1537423243
Nguyễn Phan Trung Kiến Trúc Sư 14-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bình Định MILANO COFFEE 2018 9 1535086512
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 13-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đà Nẵng THIẾT KẾ QUÁN CAFE OCHA HOUSE ĐÀ NẴNG 18 1535697610
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 11-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Đà Nẵng Hurom Juice Cafe 10 1535698056
Đoàn Hiếu Người dùng 11-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh BEN COFFEE 3 1535686770
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 09-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe PACO COFFEE - HD29
Lê Duy Văn Kiến Trúc Sư 08-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Quán Cafe Đô Nghĩa 1 1537254309
Vũ Tuấn Anh Kiến Trúc Sư 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Lotus Cafe 3 1536562138
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội NHÀ HÀNG MONACO (Coffee & Restaurant) 7 1534558474
Lê Ngọc Trâm Người dùng 04-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh KARAOKE ROOM - ART DECO STYLE 3 1534988665
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần