TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

33 lượt cảm ơn

# Truong Tran

30 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

25 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

22 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

17 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

14 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

9 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

6 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Duplex Tân Hoàng Minh Hoàng Cầu
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe 85 Design Cafe46
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Green & Tasty Coffee - Hà Nội 0 1533187302
Lê Viết Hội Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe tại Đồng Nai Trà Đá 21 1534393255
Vương Đạo Hoàng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Haka Coffee 2 1534823708
Đàm Vũ Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe SOHO 102
Lê Hưng Trọng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe An Garden03
Phan Hùng Thắng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Góc Cà Phê - Gò Vấp 0 1534236041
Lê Bá Hùng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Bình Dương CỬA HÀNG MARY TEA- DĨ AN - BÌNH DƯƠNG 0 1531120370
Lê Minh Đức Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Top Coffee 2 1532752310
Lê Hưng Trọng Kiến Trúc Sư 18-02-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Phương Nam Bookcafe 2 1533097735
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần