TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hải Dương ONE Coffee House - TP Hải Dương 0 1534933690
Lê Duy Văn Kiến Trúc Sư 02-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội Giang Cafe 4 1537254679
Vũ Đức Hoàng Kiến Trúc Sư 30-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Thái Nguyên Tan Coffee 4 1535433700
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 28-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội RoyalTea - Hà Nội 0 1533284449
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 27-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Cafe DAILY COFFE08
Bùi Ngọc Tuấn Kiến Trúc Sư 21-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Sơn La Karaoke  3 1537510088
Phạm Trâm Kiến Trúc Sư 13-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THE BROWN COFFEE - WHITE&WOOD 7 1531124457
Lương Kim Hùng Người dùng 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh THI CÔNG METRO 9 COFFEE 2 1534491134
Nguyễn Quốc Anh Kiến Trúc Sư 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nội thất Cafe Mint Cupcake Giang Vo75
Đỗ Quốc Hiệp Kiến Trúc Sư 09-09-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh Mê Linh Cafe 7 1534749392
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần