TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

13 lượt cảm ơn

# Truong Tran

10 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

5 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

1 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hòa Bình
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Phú Thọ Mland resort 0 1546112210
Nguyễn Nhân Tài Kiến Trúc Sư 07-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-resort-pq-resort38
Lương Xuân Huy Kiến Trúc Sư 05-12-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiet-ke-resort-resort-hoi-an13
Lương Xuân Huy Kiến Trúc Sư 28-11-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Quảng Nam resort Hội An 2 1543424071
Bành Minh Hải Kiến Trúc Sư 23-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Phú Yên Bai Tram Hideaway Resort 1 1536027067
Hoàng Minh Phương Kiến Trúc Sư 19-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Resort tại Bình Định THIẾT KẾ FLC BÌNH ĐỊNH 3 1537514295
Phạm Ngọc Dũng Kiến Trúc Sư 02-10-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Resort tại Kiên Giang SONASEA VILLA & RESORT 2 - PHÚ QUỐC 0 1538451085
Nguyễn Duy Người dùng 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang Villa Lahana 10 1534130426
Nguyễn Trọng Thái Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Quảng Ninh CÔ TÔ RESORT - Quảng Ninh 3 1534755080
Nguyễn Hoàng Mạnh Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang The Coast Villas clubhouse 0 1533180477
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần