TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

29 lượt cảm ơn

# Truong Tran

26 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

21 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

18 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

13 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

10 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

5 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

1 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Quảng Ninh CÔ TÔ RESORT - Quảng Ninh 3 1534755080
Nguyễn Hoàng Mạnh Kiến Trúc Sư 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang The Coast Villas clubhouse 0 1533180477
Ngô Trung Kiến Trúc Sư 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Bình Thuận Resort Phú Hải 0 1531360168
Nguyễn Ngọc Phúc Kiến Trúc Sư 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Resort tại Đà Nẵng Son Tra resort 2017 6 1534211599
Thai Cong Trinh Người dùng 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort Cantavil Long Hai Resort - Santorini Concept102
Hoang Phu Kiến Trúc Sư 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang Resort Bungalow - Phú Quốc 2 1533611412
Lê Hậu Người dùng 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Bình Thuận Coco Beachcamp 0 1534306095
Vũ Hoàng Việt Kiến Trúc Sư 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Resort tại Lào Cai Concept khách sạn Sapa 2 1531903071
Nguyễn Duy Người dùng 26-05-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang Villa Lahana 10 1534130426
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần