TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

13 lượt cảm ơn

# Truong Tran

10 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

5 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

1 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Bt Hòa Bình
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort Cantavil Long Hai Resort - Santorini Concept102
Hoang Phu Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang Resort Bungalow - Phú Quốc 2 1533611412
Lê Hậu Người dùng 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Bình Thuận Coco Beachcamp 0 1534306095
Vũ Hoàng Việt Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Resort tại Lào Cai Concept khách sạn Sapa 2 1531903071
Nguyễn Duy Người dùng 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Kiên Giang Villa Lahana 10 1534130426
Nguyễn Trọng Thái Kiến Trúc Sư 26-03-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Resort tại Quảng Ninh CÔ TÔ RESORT - Quảng Ninh 3 1534755080
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần