TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Nguyen Duy Khanh Người dùng 23-08-2018
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Showroom tại Hồ Chí Minh Showroom Tranh Nổi Và Đồng Hồ Nghệ Thuật 8 1535004184
Hung Nguyen Kiến Trúc Sư 24-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
SHOWROOM THỜI TRANG 1 1530865713
Nguyễn Văn Thành Kiến Trúc Sư 24-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Showroom tại Hà Nội Showroom Thời Trang Cardino 0 1533019742
Nguyễn Hoàng Mạnh Kiến Trúc Sư 24-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Showroom tại Hà Nội Vietnamese Food Pavilion 3 1533179792
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần