TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

32 lượt cảm ơn

# Truong Tran

29 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

24 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

21 lượt cảm ơn

# Trần Anh Dũng

16 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

13 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

8 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

4 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Chung Cư Bohemia
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hồ Chí Minh KHAM'house interior 0 1554269425
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Biệt Thự tại Hồ Chí Minh White villa 0 1554269164
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hồ Chí Minh OPEN box Cafe 0 1554268985
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Quang apartment 0 1554268877
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh Le jardin apartment interior 0 1554268767
Võ Quốc Truyện Kiến Trúc Sư 03-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Bình Định QN Homestay 0 1554268321
Nguyễn Văn Thanh Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hà Nội Nội Thất Chung Cư 0 1554203706
Nguyễn Trường Thiên Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Biệt Thự 2 tầng tại Hồ Chí Minh Biệt thự HUE 0 1554198869
Truong Tran Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Quảng Nam Thiết kế Nhà hàng Hội An- 43 Trần Cao Vân- Hội An 0 1554198029
Nguyen Quang Huy Kiến Trúc Sư 02-04-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Khách Sạn tại Hà Nội Hostel Em  5 1554178709
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần