TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

# Mậu Minh Vĩ

0 lượt cảm ơn

# Truong Tran

0 lượt cảm ơn

# Quản Trọng Hùng

0 lượt cảm ơn

# Lê Kiên

0 lượt cảm ơn

# Kts Anh Trần

0 lượt cảm ơn

# Thanh Phạm

0 lượt cảm ơn

# Hung Nguyen

0 lượt cảm ơn

# Nguyen Van Dong

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Kiên

0 lượt cảm ơn

# Nguyễn Văn Tuyến

0 lượt cảm ơn

Công trình mới cập nhật

Công trình được đánh giá cao nhất

Nhà Ở Khu Mỹ Đình 2
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ (PR1815A) 0 1557474618
Believe Trần Kiến Trúc Sư 06-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Công Trình Công Cộng tại Đà Nẵng dự án tu viện 0 1558151305
Nguyễn Văn Thắng Kiến Trúc Sư 06-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Cafe tại Hà Nội LA Tea 0 1559814471
Kts Tran Kiến Trúc Sư 06-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Hà Nội THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 0 1559804455
Trần Thiện Thông Kiến Trúc Sư 06-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Nhà Mặt Phố 3 tầng tại Đà Nẵng Chi House 0 1559796672
Mậu Minh Vĩ Kiến Trúc Sư 05-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất Nhà Mặt Phố tại Hà Nội nhà ở  khu mỹ đình 2 0 1559752988
Đào Thanh Hải Kiến Trúc Sư 05-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế Khách Sạn Prei Nokor/Onetel Bến Thành Premium Hostel 60
Bùi Sang Kiến Trúc Sư 05-06-2019
Lưu dự án vào mục YÊU THÍCH
thiết kế nội thất chung cư tại Hồ Chí Minh M E M O R I E S 0 1559109580
Công trình đề xuất TOP 7
Kiến trúc sư tiêu biểu trong tuần