Phụ lục

Nhà Tuấn Cá

Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 5

    1 đánh giá từ Chủ nhà
  • 4.5

    2 đánh giá từ Chuyên gia
Đinh Anh Văn

Đã đánh giá 5

chỉ mong có ngôi nhà có kiểu hiện đại ntn
Nguyễn Khắc Tuyên
cảm ơn bạn
Lê Dương Hiếu

Đã đánh giá 4

Cái map gạch ở cổng chưa đồng bộ lắm nhỉ
Nguyễn Khắc Tuyên
cảm ơn bạn
Lê Dương Hiếu

Đã đánh giá 4

Cái map gạch ở cổng chưa đồng bộ lắm nhỉ
Nguyễn Khắc Tuyên
cảm ơn bạn
Đinh Anh Văn

Đã đánh giá 5

chỉ mong có ngôi nhà có kiểu hiện đại ntn
Nguyễn Khắc Tuyên
cảm ơn bạn
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua