KIENTRUC.com có 528 KIẾN TRÚC SƯ với 1,706 DỰ ÁN trên hệ thống.....

TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG
#1 Mậu Minh Vĩ 13 lượt cảm ơn
#2 Truong Tran 10 lượt cảm ơn
#3 Quản Trọng Hùng 5 lượt cảm ơn
#4 Lê Kiên 1 lượt cảm ơn
#5 Trần Anh Dũng 0 lượt cảm ơn
#6 Thanh Phạm 0 lượt cảm ơn
#7 Hung Nguyen 0 lượt cảm ơn
#8 Nguyen Van Dong 0 lượt cảm ơn
#9 Nguyễn Kiên 0 lượt cảm ơn
#10 Nguyễn Văn Tuyến 0 lượt cảm ơn
Bạn là Kiến Trúc Sư ? Tìm hiểu thêm
AD KienTruc.com 3 ngày trước
3 0
911-VILLA / VACO Design

Đội ngũ kiến trúc sư VACO Design
Địa điểm Thảo Điền, Vietnam
Kiến trúc sư chính: Do Quoc Hiep
Thiết kế: Le Dinh Trung Quan, Vo Truong Giang, Vo Ksor Y Nhat, Vu Anh Tuan
Diện tích 1083.0 m2
Dự án năm 2018 ... chi tiết
Chu Minh Công 3 ngày trước
3 0
Chia sẻ file 3Dsmax mặt tiền xây dựng
https://mshare.io/file/pnqdklzK
https://mshare.io/file/czwjMKy
https://mshare.io/file/DTjw1C... chi tiết
AD KienTruc.com 3 ngày trước
4 0
Ý tưởng vĩ đại cho các tòa nhà trong tương lai... chi tiết
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích