KIENTRUC.com có 451 KIẾN TRÚC SƯ với 1,326 DỰ ÁN trên hệ thống.....

TOP 10 KIẾN TRÚC SƯ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG
#1 Truong Tran 11 lượt cảm ơn
#2 Nguyen Van Dong 6 lượt cảm ơn
#3 Lê Thanh Ty 5 lượt cảm ơn
#4 Lê Thế Anh 3 lượt cảm ơn
#5 Đoàn Mạnh Hải 2 lượt cảm ơn
#6 Lê Kiên 2 lượt cảm ơn
#7 Nguyen Duc Cuong 1 lượt cảm ơn
#8 Vũ Phú Hùng 1 lượt cảm ơn
#9 Phạm Thị Dung 1 lượt cảm ơn
#10 Chu Minh Công 1 lượt cảm ơn
Bạn là Kiến Trúc Sư ? Tìm hiểu thêm
Chu Minh Công 11 giờ trước
2 0
Những chiếc cầu tháng với ý tưởng độc lạ... chi tiết
Lê Kiên 11 giờ trước
3 0
Quán Cafe Pirogi 180m2 tại Ukraine
Kiến Trúc Sư: Balbek Bureau \ Slava Balbek​, Evgeniya Dubrovskaya
... chi tiết
AD KienTruc.com 12 giờ trước
2 0
RRS OFF

Địa điểm: Kyiv, Ukraine
Thiết kế: Asya Aysel
Kiến Trúc Sư: Asya Aysel / Karyna Sydorenko
vizualization YaroslavPriadka
3Ds max 2018
Revit 2019... chi tiết
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích
Lưu lại vào mục Yêu Thích