Phụ lục

Villa Kl

Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Trần Việt

Đã đánh giá 5

Đẹp Bro ơi
Carysil Corporation

Đã đánh giá 4

Nhà bạn đẹp quá, like lắm í
Messi Forall

Đã đánh giá 5

Bể bơi kia kt như nào anh ui
Trần Việt

Đã đánh giá 5

Đẹp Bro ơi
Carysil Corporation

Đã đánh giá 4

Nhà bạn đẹp quá, like lắm í
Messi Forall

Đã đánh giá 5

Bể bơi kia kt như nào anh ui