Phụ lục

85 Design Cafe

Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 0

    0 đánh giá từ Chuyên gia
Thế Giới Ghế

Đã đánh giá 5

Cần SL ghế lớn có CK đẹp thì alo em nhé... hehe
Khổng Đức Quỳnh

Đã đánh giá 4

Nội thất ntn thì khoảng bao nhiêu tiền v ạ. Mình cũng sắp làm 1 quán như vầy khi hết dịch
Thế Giới Ghế

Đã đánh giá 5

Cần SL ghế lớn có CK đẹp thì alo em nhé... hehe
Khổng Đức Quỳnh

Đã đánh giá 4

Nội thất ntn thì khoảng bao nhiêu tiền v ạ. Mình cũng sắp làm 1 quán như vầy khi hết dịch