Phụ lục

T.h.s House

Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 2.5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 0

    0 đánh giá từ Chuyên gia
Đinh Anh Văn

Đã đánh giá 1

Công nhận nhìn ảnh đường nét rất là đẹp và tinh tế, nhưng cũng phải tuỳ con người chứ lạnh lẽo này đúng a thấy ở nó chắc chắn không được ấm cúng thoải mái.
Lê Minh Chánh
Công năng công trình này là dạng Homestay kết hợp ks lưu trú ngắn hạn anh nhé
Ms Hoài Anh

Đã đánh giá 4

Trông lạ nhưng có vẻ sáng tạo
Lê Minh Chánh
Tks chị 
Đinh Anh Văn

Đã đánh giá 1

Công nhận nhìn ảnh đường nét rất là đẹp và tinh tế, nhưng cũng phải tuỳ con người chứ lạnh lẽo này đúng a thấy ở nó chắc chắn không được ấm cúng thoải mái.
Lê Minh Chánh
Công năng công trình này là dạng Homestay kết hợp ks lưu trú ngắn hạn anh nhé
Ms Hoài Anh

Đã đánh giá 4

Trông lạ nhưng có vẻ sáng tạo
Lê Minh Chánh
Tks chị