Phụ lục

Căn Hộ Saigon South Residenses - Type F

Đã có 4 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 3.3

    3 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Nam Nguyễn Hoài

Đã đánh giá 5

Cũng đẹp mà đánh giá ít vậy
Nguyễn Phan Trung
thanks bạn!
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Nguyễn Phan Trung
cảm ơn AD nhé 
Nguyễn Đôn Đường

Đã đánh giá 1

Hơi lạnh lẽo ạ
Azhome

Đã đánh giá 4

Bài sạch sẽ ạ
Nguyễn Phan Trung
cảm ơn bạn!
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Nguyễn Phan Trung
cảm ơn AD nhé 
Nam Nguyễn Hoài

Đã đánh giá 5

Cũng đẹp mà đánh giá ít vậy
Nguyễn Phan Trung
thanks bạn!
Nguyễn Đôn Đường

Đã đánh giá 1

Hơi lạnh lẽo ạ
Azhome

Đã đánh giá 4

Bài sạch sẽ ạ
Nguyễn Phan Trung
cảm ơn bạn!
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác