Phụ lục

Căn Hộ Season Avennue Phong Cách Hiện Đại - Hn

Đã có 4 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.5

    4 đánh giá từ Chủ nhà
  • 0

    0 đánh giá từ Chuyên gia
Trương Mỹ An

Đã đánh giá 4

Ngắm nhà trong đây xong muốn bỏ nhà mình quá
An Dương Vương

Đã đánh giá 5

Mình cũng muốn được ở ngôi nhà ntn nhưng chưa biết cách làm sao để tiền vẫn chảy vào túi khi theo đuổi những đam mê (ý là k đi làm vẫn có xiền chảy vào túi í).
Inax Vn

Đã đánh giá 5

Người dùng ẩn danh

Đã đánh giá 4

Đẹp ghê
Trương Mỹ An

Đã đánh giá 4

Ngắm nhà trong đây xong muốn bỏ nhà mình quá
An Dương Vương

Đã đánh giá 5

Mình cũng muốn được ở ngôi nhà ntn nhưng chưa biết cách làm sao để tiền vẫn chảy vào túi khi theo đuổi những đam mê (ý là k đi làm vẫn có xiền chảy vào túi í).
Inax Vn

Đã đánh giá 5

Người dùng ẩn danh

Đã đánh giá 4

Đẹp ghê
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác