Phụ lục

Căn Hộ Vinhome Sài Đồng- Long Biên

Đã có 2 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 3

    1 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Lê Thanh Ty

Đã đánh giá 5

Tuan Cg

Đã đánh giá 3

vẽ 3d cũng tạm dc
Lê Thanh Ty

Đã đánh giá 5

Tuan Cg

Đã đánh giá 3

vẽ 3d cũng tạm dc
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác