Chiết khấu mới nhất
Thông báo mới nhất

Kdc Cityland

Đã có 4 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    2 đánh giá từ Chuyên gia
Tran Van Ia

Đã đánh giá 5

Nguyễn Gia Minh

Đã đánh giá 5

Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Nguyễn Đôn Đường

Đã đánh giá 5

Rất đẹp. Tinh tế. E thích
Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Nguyễn Gia Minh

Đã đánh giá 5

Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Ad Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Dự án đủ tiêu chuẩn lên cấp Pro, chúc mừng bạn nhé !!!
Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Tran Van Ia

Đã đánh giá 5

Nguyễn Đôn Đường

Đã đánh giá 5

Rất đẹp. Tinh tế. E thích
Trần Ngọc Khánh
Thanks so much !
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua