Phụ lục

Midtown L

Đã có 3 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 5

    2 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Khổng Đức Quỳnh

Đã đánh giá 5

Không gian ăn - bếp đúng kiểu mình thích
Trần Huy

Đã đánh giá 5

Mỹ Kiều

Đã đánh giá 5

Đẹp qúa nhà này bao nhiêu m hả bạn
Trần Huy

Đã đánh giá 5

Khổng Đức Quỳnh

Đã đánh giá 5

Không gian ăn - bếp đúng kiểu mình thích
Mỹ Kiều

Đã đánh giá 5

Đẹp qúa nhà này bao nhiêu m hả bạn
Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác
Thông tin người mua
ĐƠN HÀNG

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tài chính

Thông tin người mua

Sản phẩm bạn chọn mua