Phụ lục

Penthouse Ch Duplex - Tân Bình

Đã có 4 người đánh giá dự án này
Bạn chưa đánh giá

Đánh giá
  • 4.7

    3 đánh giá từ Chủ nhà
  • 5

    1 đánh giá từ Chuyên gia
Dương Tùng

Đã đánh giá 4

Trông sang quá
Khoá Điện Tử

Đã đánh giá 5

Nhà bác đẹp quá, cần các loại khóa xịn để bảo vệ tài sản chủ nhà thì mời bác ghé shop em nha !
Lê Thanh Ty

Đã đánh giá 5

Support Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Lê Thanh Ty

Đã đánh giá 5

Dương Tùng

Đã đánh giá 4

Trông sang quá
Khoá Điện Tử

Đã đánh giá 5

Nhà bác đẹp quá, cần các loại khóa xịn để bảo vệ tài sản chủ nhà thì mời bác ghé shop em nha !
Support Kientruc.com

Đã đánh giá 5

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Chat trực tiếp và miễn phí với chuyên gia!

Click vào icon Tư vấn ngay để bắt đầu cuộc trò chuyện online với bất cứ chuyên gia nào bạn muốn.

Khu vực Hồ Chí Minh
Khu vực Hà Nội
Khu vực khác